Seweryn Krajewski – Strofki na gitarę 4

Muzyka: Seweryn Krajewski, Słowa: Agnieszka Osiecka

Strona A

1. A ja nie wiem

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

2. Boża krówko

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

3. Charlie

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

4. Czy to ja

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

5. Domowy sposób

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

Strona B

1. Mężczyźni umierają młodo

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

2. Poprawianie świata

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

3. Rano wstać

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

4. Środowisko naturalne

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

5. Tak się kochamy

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

6. Żyj na wrotkach

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

 

Strofki na Gitarę 4 udostępnione zostały wyłącznie na potrzeby zapoznania się online, za pośrednictwem strony www.sewerynkrajewski.pl, w ramach dozwolonego użytku osobistego odwiedzających tą stronę. Wszelkie działania podejmowane w innym celu – w tym kopiowanie, zapisywanie, dalsze udostępnianie, zwielokrotnienie, nadawanie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu i inne działania, bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody uprawnionych są zabronione.