Seweryn Krajewski – Strofki na gitarę 3

Muzyka: Seweryn Krajewski, Słowa: Agnieszka Osiecka

Strona A

1. Życie nie stawia pytań

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

2. Czas pożegnań

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

3. Nie lubię…

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

4. Wolę słoneczniki

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

5. Na działkach

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

Strona B

1. Kartka z notatnika

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

2. Kogoś mieć

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

3. Taka inna

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

4. Tęczowe krople czasu

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

5. Za mało snu

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

6. Dlaczego?

Muzyka: Seweryn Krajewski. Słowa: Agnieszka Osiecka.

txt

Strofki na Gitarę 3 udostępnione zostały wyłącznie na potrzeby zapoznania się online, za pośrednictwem strony www.sewerynkrajewski.pl, w ramach dozwolonego użytku osobistego odwiedzających tą stronę. Wszelkie działania podejmowane w innym celu – w tym kopiowanie, zapisywanie, dalsze udostępnianie, zwielokrotnienie, nadawanie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu i inne działania, bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody uprawnionych są zabronione.