Fundacja im. Seweryna Krajewskiego powstała w 2012 roku z myślą o popularyzowaniu twórczości Seweryna Krajewskiego.

Jedno z pierwszych zadań, jakich podejmuje się Fundacja, to skatalogowanie i objęcie ochroną wszystkich przejawów twórczości artysty. Tak powstałe archiwum Fundacja pragnie wykorzystywać do interakcji ze wszystkimi dotychczasowymi jego wielbicielami, a także z osobami, które dotąd nie miały szansy poznać jego twórczości. Z jednej strony, Fundacja chce odświeżyć pamięć o dorobku Artysty, a z drugiej, pragnie dotrzeć do młodych ludzi, wykorzystując do tego celu nowe formy, media i technologie; tak, by inspirować i rozwijać zainteresowanie muzyką u kolejnych pokoleń muzykow.

Fundacja pragnie też stać się nowoczesnym i wiarygodnym źródłem wiedzy o Sewerynie Krajewskim, jego karierze, ludziach, z którymi tworzył i miejscach ważnych dla jego kariery. Stąd pomysł zebrania i skatalogowania zdjęć, nagrań, pamiątek.

Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez aktywność na polu wydawnictw muzycznych, filmowych i książkowych.

Fundacja im. Seweryna Krajewskiego

Siedziba: ul. Nowy Świat 41A/63, 00-042 Warszawa

NIP: 5252534637
REGON: 146209280
KRS: 0000426408

Zarząd: Seweryn Krajewski