Czerwone Gitary – SP S-42 Tonpress 04.1976 – 1976 r.

Skład: B.Dornowski– g,voc, S.Krajewski g, pno, voc, J.Skrzypczyk– dr,voc R.Kaczmarek –cb

  • nagrania Tonpress KAW z udziałem Grupy „Medium”