Czerwone Gitary – Weißes Boot, Piratten Lied

Skład: Seweryn Krajewski, – g, keyb, pno, voc; Bernard Dornowski – g, voc; Jerzy Skrzypczyk – dr, voc; Jan Pospieszalski – bg, cb(1) Ryszard Kaczmarek –bg, cb(2)