Jako współtwórcy zespołu Czerwone Gitary, jego repertuaru oraz renomy, zwracamy się z apelem do p. Arkadiusza Wiśniewskiego, p. Mieczysława Wądołowskiego, p. Dariusza Olszewskiego i do Ciebie Jurku o zaprzestanie posługiwania się w Waszej działalności nazwą „Czerwone Gitary”

Czerwone Gitary to nie tylko ceniony przez wielu zespół muzyczny, ale i dobro osobiste, przynależne tym, którzy stworzyli jego renomę.
Z sześciu osób, którym to dobro – osobiste i niepodlegające zrzeczeniu się – przysługiwało, żyją obecnie trzy: Jerzy Skrzypczyk i nasza dwójka.
Mamy prawo i obowiązek chronić pamięć o Zespole przed zniekształceniem.

To ostatnia chwila, by przeciwstawić się całkowitemu rozmyciu tego, co w świadomości społecznej pozostało po zespole Czerwone GitaryNiech wzorem, jak się zachować w takiej sytuacji będzie zespół The Beatles, którego muzycy uszanowali wspólną nazwę i legendę zachowując się honorowo. Każdy występując oddzielnie nie używa nazwy legendarnego zespołu

Bernard Dornowski                          Seweryn Krajewski

Strofki na gitarę – 4

Oddaję w Państwa ręce ostatnią już płytę (wirtualną) z serii „STROFKI NA GITARĘ”.
I tak jak poprzednio zapraszam do słuchania po 22-giej.
Z pozdrowieniami… SK

Podkłady muzyczne

Jak wcześniej zapowiadałem, oddaję w Państwa ręce podkłady muzyczne.

Każda piosenka w dwóch wersjach, tzn. na głos męski i żeński, aby każdy mógł pobrać odpowiednią dla siebie tonację i dograć vocal.

Dodam tylko, że nie będę oceniał Państwa wykonań.

Życzę miłej zabawy… Seweryn Krajewski

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Fundacji jest dostępny biograficzny film dokumentalny o Krzysztofie Klenczonie, pod tytułem „10 w skali Beauforta”. Film to prywatna inicjatywa Heleny Giersz, jej hołd złożony wielkiemu artyście, a mojemu przyjacielowi. Fundacja zdecydowała się umieścić film na swojej stronie, po tym jak dowiedzieliśmy się, że otwartą z nim wojnę, zmierzającą do usunięcia go ze wszelkich źródeł i miejsc, podjęła wdowa po Krzysztofie i jego córki.