Ciąg dalszy ze strony głównej:

Uważam, że jako przyjaciel Krzysztofa, winny jestem jego fanom by mogli, bez zagrożeń prawnych ze strony wdowy i córek, poznać znane jak i mniej znane fakty z jego kariery i życia tak w Polsce jak i na emigracji. Cieszę się że również w taki sposób Fundacja może wykonywać swoje cele statutowe.

Już wiem, że również Fundacja stała się obiektem ataku spadkobierczyń Krzysztofa. W wytoczonym nam właśnie procesie, będziemy bronić filmu i jego przesłania. Pokażemy też, że został zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki i że nie narusza niczyich praw.

Alicja Corona zachowała się jak zwykle podle wnosząc taką sprawę, ale polski sąd wziął pod uwagę fakty a nie kłamstwa…
Poniżej – sentencja wyroku.

Fundacja / Seweryn Krajewski