Fragmenty nagrań muzyki filmowej. (11)

wyk. LONDYŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
dyr. William Ross
Abbey Road Studios w Londynie