Seweryn Krajewski – Przemija uroda w nas
CD 6 – Lubię ten smutek – 2005 r.

1. Przestał Padać Deszcz
2. List do Jedzącej Eurydyki
3. Lubię ten Smutek
4. Wołaj Mnie
5. Jeszcze nie Czas
6. Nasz Codzienny Psalm
7. Małe Prośby
8. To już Jesień
9. Monolog
10. Dom
11. Wóz
12. Przytul Mnie Mocno
13. Bądź Wśród Nas
14. Nad Twoją Białą Mogiłą
15. Piosenka dla Makusia